NC2

Den helt nye serie fra Duncan Taylor og Co der i stort omfang vil afløse Whisky Galore. Non chillfiltered + Non coloured = NC i anden potens.

Aftapninger